miércoles, 13 de septiembre de 2017

POSIBLE DENAREN SEGURTASUNETIK EZINEZKOAREN ITXAROPENERA Jakintzak, trebetasunak eta sentipenak kolektiboki eraikitzenPOSIBLE DENAREN SEGURTASUNETIK EZINEZKOAREN ITXAROPENERA
Jakintzak, trebetasunak eta sentipenak kolektiboki eraikitzen

Koordinatzaileak: Ainhoa Ezeiza eta Javier Encina
Argitaratzaileak: Ilusionista Sozialen Mintegia (UPV/EHU), UNILCO-espacio nómada eta Ilusionista Sozialen Kolektiboa 
2017ko iraila, Donostia (Gipuzkoa)/Guadalajara
302 orrialde, 14x21 cm, errustikoa, azal-hegalduna
ISBN: 978-84-940852-9-1
15 euro

EZINEZKOAREN ITXAROPENERA liburuaren argitalpena

Dagoeneko prest dugu Ilusionismo Sozialaren inguruko liburu berria:
POSIBLE DENAREN SEGURTASUNETIK EZINEZKOAREN ITXAROPENERA
Jakintzak, trebetasunak eta sentipenak kolektiboki eraikitzen
Ainhoa Ezeiza eta Javier Encina dira koordinatzaileak, eta Ilusionista Sozialen Mintegia (UPV/EHU), UNILCO-espacio nómada eta Ilusionista Sozialen Kolektiboa dira argitaratzaileak, VOLAPÜK argi-taletxearen laguntzaz.
Bertan jaso ditugu 22 urtetan zehar Andaluzian, Euskal Herrian, Mexikon... izan ditugun eztabaidak eta esperientziak. Liburua kultura herrikoietatik abiatzen da, bai inspirazio gisa, bai kolektiboki lan egiteko gune gisa; metodologien mugak gaindituz, ilusionismo soziala deitu diogun lan egiteko modua argitzen da, jendearekin eta jendearengandik lan eginez eguneroko espazio eta denboretan.
Horretarako, gure proposamena da Botereari aurre egiteko ez dela beste botere modu bat eraiki behar, baizik eta bizitzako zenbait une edo lekutan daukagun boterea erabiltzeari uko egin, beherantz utzi eta beste pertsona, erakunde, enpresa... batzuek har dezaten eragoztea. Hartara, Botereak eta botereek euts gaitzaten oztopatzen dugu eta askatu egiten gara, eraikitze kolektiboaren, elkarren arteko laguntzaren, konfiantzaren eta zaintzen bitartez. Alegia, posible denaren segurtasunetik ezinezkoaren itxaropenera jotzen dugu, simulakroen eta ilusionismo sozialaren keinuen laguntzaz.
Uste dugu interesgarria eta berria dela eduki hau euskaraz izatea, kolektiboki eraikitzeko modu bat erakusteaz gain, gauza berriak elkarrekin egiteko aukerak zabaltzen dituelako. Liburua, halaber, gure pentsatzeak/sentitzeak/egiteak euskaraz esaten trebatzeko tresna bat izan da, mingaina askatzeko.
Hementxe duzue liburuaren hainbat atal, liburua zabaltzen hasteko: argitalpen datuak, aurkibidea, ataria, azala eta estaldura osoa: https://goo.gl/Y23Xca
Salneurria: 15 euro
Zure inguruko liburu-dendan ez badago, hemen egin dezakezu eskaria: ilusionistasozialak@gmail.com

Koordinatzaileen inguruan bi hitz:
Ainhoa EZEIZA (Donostia, 1971) Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika Saileko irakasle-ikertzaile da Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia FakultateanPsikodidaktikan doktore da eta hainbat ikerketa proiektutan hartu du parte, besteak beste: COVCELL Europar Proiektua, hizkuntzen irakaskuntzarako campus birtual baten garapenaren inguruan (2005-2007); CREANOVA Europar Proiektua, ikaskuntza sortzaile eta berritzailearen ingurukoa (2008-2011) (proiektu honetako koordinatzaile nagusia izan da); IKASKIDETZA Proiektuko ikertzaile nagusia, ikaskuntza informal eta sare komunikazioaren ingurukoa (Gipuzkoako Foru Aldundia, 2013-2014). 2015eko apiriletik aurrera, Ilusionista Sozialen Mintegia (ISM) ikerketa-formakzio taldeko ikertzaile nagusia da.
Javier ENCINA (Sevilla, 1965) 1995az geroztik da ilusionista soziala. UNILCO-espacio nómada elkarteko koordinatzailea (Universidad Libre para la Construcción Colectiva) eta Ilusionista Sozialen Kolektibo nazioartekoaren sortzailea eta kidea. Gizarte langileen, hezitzaileen eta ikertzaileen formazioan kolaboratzen du, bereziki kultura herrikoietan eta partaidetza prozesuen dinamika eta tekniketan. Bere lanaren gune nagusia Cuchará' y paso atrá' aldizkarian eta Democracias participativas eta Autogestión de la vida cotidiana liburu-bildumetan dago jasoa.
Partaidetza eta autogestioari lotutako hainbat ekimen koordinatu ditu, batez ere Andaluzia, Mexiko eta Kanariar Uharteetan. Zenbait nazioarteko sari ere jaso ditu, besteak beste Europako lehen esperientzia aurrekontu partehartzaileetan, Nazio Batuen Erakundearen saria Europan egin ziren lehen aurrekontu partehartzaileen koordinazio-proiektuagatik (Las Cabezas de San Juan, Sevilla); edo HAPO/PGOU Hiri-Antolamenduko Plan Orokorraren eta Plan Estrategikoaren garapena Palomares del Río-n (Sevilla), Kubako Casa de las Américas saria jaso zuena urteko ideia originalenari; edo ahozko historien bitartez jakintza herrikoiak balioestea (komunitateen ahalmenak lantzeko), Olivaresen (Sevilla).
Gonbidatutako ponentea Ikerketa Ekintza Partehartzaileko Munduko Biltzarrean (Cartagena de Indias, Kolonbia, 1997), Aurrekontu Partehartzaileen Nazioarteko Topaketan (Malaga, 2007) eta Portaera Zientzien I Nazioarteko Biltzarrean: «Bizikidetza eta ongizatea bake-kultura eraikitzeko» (Toluca, Mexiko, 2015).

Gure webguneak eta harremanetarako eposta:


Liburuaren azalaren egilea: @kreivaedicionPublicación del libro EZINEZKOAREN ITXAROPENERA

Ya tenemos listo nuestro próximo libro en torno al Ilusionismo Social:
POSIBLE DENAREN SEGURTASUNETIK EZINEZKOAREN ITXAROPENERA
Jakintzak, trebetasunak eta sentipenak kolektiboki eraikitzen

[DE LA SEGURIDAD DE LO POSIBLE A LA ESPERANZA DE LO IMPOSIBLE
Construyendo colectivamente saberes, haceres y sentires]

Coordinan: Ainhoa Ezeiza y Javier Encina
Publican: Seminario de Ilusionistas Sociales (UPV/EHU), UNILCO-espacio nómada y Colectivo de Ilusionistas Sociales 
Septiembre de 2017, San Sebastián (Gipuzkoa)/Guadalajara
302 páginas, 14x21 cms, rústica con solapas
ISBN: 978-84-940852-9-1
15 euros
Coordinado por Ainhoa Ezeiza y Javier Encina y publicado por el Seminario de Ilusionistas Sociales (UPV/EHU), UNILCO-espacio nómada y Colectivo de Ilusionistas Sociales, en colaboración con la Editorial VOLAPÜK.
Este libro es fruto de los debates y las experiencias que hemos tenido a lo largo de los últimos 22 años en Andalucía, Euskadi, México... El libro parte de las culturas populares como inspiración y espacio de trabajo colectivo, que cristaliza en el ilusionismo social que no es una metodología sino una forma de trabajar con y desde la gente en sus espacios y tiempos cotidianos.
Para ello, proponemos que la respuesta al Poder no es construir otra forma de poder sino hacer dejación del mismo hacia abajo, impidiendo que otras personas, instituciones, empresas... se apropien de él. De esta forma, pasamos de estar sujetados y dejarnos sujetar por el Poder y por los poderes, a liberarnos mediante la construcción colectiva, la ayuda mutua, la confianza y los cuidados. O sea, pasamos de la seguridad de lo posible a la esperanza de lo imposible con ayuda de simulacros y gestos de ilusionismo social.
Pensamos que es interesante y novedoso un libro con este contenido en euskera y que además refleja una forma de construir colectivamente que no solo une al texto con las experiencias vividas sino que abre posibilidades de hacer cosas nuevas junt@s. De esta manera, nos hemos ido soltando la lengua para aprender formas de hablar sobre nuestros pensares/sentires/haceres en euskera.
Os dejamos algunos apartados del libro aquí, para ir abriéndolo (en euskera): la mancheta, el índice, el zaguán, la portada y la cubierta: https://goo.gl/Y23Xca
PVP: 15 €
Si no lo tienes en tu librería más cercana, puedes solicitarlo en: ilusionismosocial@gmail.com

Sobre l@s coordinador@s del libro

Ainhoa EZEIZA (Donostia-San Sebastián, 1971) es profesora-investigadora en el Departamento de Didáctica de la Lengua y de la Literatura de la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología (Universidad del País Vasco). Doctora en Psicodidáctica por la Universidad del País Vasco, ha participado en diversos proyectos de investigación, tales como el Proyecto Europeo COVCELL para el desarrollo de un campus virtual para el aprendizaje de lenguas (2005-2007), el Proyecto Europeo CREANOVA (2008-2011) para el aprendizaje creativo e innovador (proyecto que coordinó), el Proyecto Ikaskidetza de aprendizaje informal y en red (Diputación Foral de Gipuzkoa, 2013-2014) y actualmente es investigadora principal del grupo de docencia e investigación Seminario de Ilusionistas Sociales.
Javier ENCINA (Sevilla, Andalucía, 1965) trabaja como ilusionista social desde 1995. Iniciador y miembro de UNILCO-espacio nómada y del Colectivo de Ilusionistas Sociales, colabora en la formación de trabajadores sociales, educadores e investigadores en culturas populares y dinámicas y técnicas para procesos de participación. El núcleo central de su obra lo podemos encontrar en la revista Cuchará' y paso atrá' y en las colecciones: Democracias participativas y Autogestión de la vida cotidiana.
Ha coordinado y participado en diversas iniciativas de autogestión, principalmente en Andalucía, México y Canarias, entre las que cabe destacar la primera experiencia europea de presupuestos participativos en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), que fue premiada por las Naciones Unidas; el desarrollo del PGOU y Plan Estratégico de Palomares del Río (Sevilla), premio de Casa de las Américas (Cuba) a la idea original; o la puesta en valor de saberes populares a través de las historias orales (para el trabajo de las potencialidades comunitarias), en Olivares (Sevilla).
Ponente invitado en el Congreso Mundial de Investigación Acción Participativa (Cartagena de Indias 1997). Ponente invitado en el Encuentro Internacional de Presupuestos Participativos (Málaga 2007). Ponente magistral en el I Congreso Internacional de Ciencias de la Conducta «Convivencia y bienestar con sentido humanista para una cultura de paz», Toluca, México, 11 a 13 de noviembre de 2015.

Lugares web de referencia y contacto:

No hay comentarios:

Publicar un comentario